• ORGANIZACYJNIE – 2015

  Wysłany dnia: przez Organizator

  Sierpniowa impreza i jej skład został wyłoniony podczas majowych zawodów gdzie pierwsze 15 drużyn rozegra finał imprezy na Łowisku Carp Shop Lakes gdzie nagrodą za zwycięstwo będzie awans do finału PCM 2015 , a nad jak najlepszą organizacją tej imprezy będzie czuwała ekipa CARPSHOP TEAM’u

  Pierwsza 15 zostaje zakwalifikowana do Finału w przypadku ew. absencji zespołu , po wcześniejszym zgłoszeniu stanowi punkt 3a regulaminu.

  Program zawodów:
  „Karpiarze Martynce” Finałowa impreza eliminacyjna PCM 2015

  Każdy z uczestników zawodów przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do
  biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości. W przypadku nie
  zgłoszenia się drużyny do rejestracji, organizator ma prawo zdyskwalifikować tę drużynę.

  12.08.2015 – Impreza integeracyjna od godziny 20:00

  13.08.2015 – Czwartek
  10.00 – 12.00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników i asystentów, poczęstunek w formie grilla

  12.00 – oficjalne otwarcie zawodów, losowanie stanowisk.

  Drużyny rozjadą się na stanowiska i mogą nęcić oraz przygotowywać sobie łowisko.
  14.00 – rozpoczęcie zawodów.

  14-15.08.2015 – piątek-sobota – czas trwania zawodów,

  16.08.2015 – niedziela.
  11.00 – koniec zawodów.
  11.00 – 13.00 ostatnie ważenie ryb przez sędziów, opuszczanie stanowisk, podsumowanie wyników.
  13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.

  BANER MITINGOWY
   

  lowiskauczestnikom

  Regulamin zawodów „Karpiarze Martynce” Finałowa impreza eliminacyjna PCM 2015

  1. Zawody odbędą się na łowisku Carpshop Lakes w Żukowie w dniach 13-.16.08.2015r.
  2. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób oraz ilości team runnerów które wraz z zespołem otrzymali kwalifikację do imprezy Finałowej.

  3. Liczba drużyn – 15.
  3a. W przypadku rezygnacji drużyny z miejsca 1-15 imprezy eliminacyjnej na łowisku „Rudy” do startu w imprezie zostaną zaproszone drużyny z miejsc 16 -31 w/w zawodów. ( drużyny które punktowały)

  4. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

  5. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie, amury i tołpygi. Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zdecyduje większa ilość ryb złowionych przez dany zespół. W razie takiej samej ilości ryb, o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół, ewentualnie następne ryby.

  6. Dozwolone jest łowienie jedynie metodą włosową z gruntu. Dopuszcza się jednak łowienie z toni na tzw. zig rig’a przy pomocy zestawu zakotwiczonego do dna za pomocą ciężarka. Zakaz łowienia z powierzchni i metodą typowo spławikową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak bezzadziorowy lub z mikro zadziorem (dopuszcza się typowe haki ze zgniecionym zadziorem).

  7. Dozwolone jest korzystanie maksimum z dwóch markerów wyrzuconych z wędki do oznaczenia łowiska na jedną drużynę. Nęcenie dozwolone jest za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety, działek pneumatycznych i modeli zdalnie sterowanych. Używanie działek pneumatycznych jest zabronione w godz. 21: 00 -5: 00.
  8. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu itp.)

  9. Pomocnik (Team Runner) ma te same prawa co zawodnik. Może pomagać zawodnikom przy wszystkich czynnościach związanych z zawodami.

  10. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska w jego odrębnym regulaminie. Regulamin dostępny będzie na tablicach przy wjeździe na łowisko.

  11. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem, method mixem, ziarnami (kukurydza, konopie, groch itp.) orzechami (tygrysi, arachidowy itp.). Zabronione jest używanie żywych przynęt (białe robaki, czerwone robaki itp.)

  12. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura, który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 1 karpiu.

  13. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona.

  14. W trakcie trwania zawodów każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Całkowity zakaz używania do holowania i wywożenia zestawów: łodzi i pontonów. Do wywożenia zestawów dopuszcza się całodobowo używanie łódek zdalnie sterowanych w trakcie trwania zawodów.
  15. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 20 minut po sygnale – koniec zawodów.

  16. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

  17. Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników lub team runner.

  18. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników i team runnera należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

  19. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

  20. Na stanowisko można wjechać samochodem w celu rozładowania sprzętu i pozostawić go na stanowisku na czas trwania zawodów. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

  21. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

  22. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora.

  23. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

  24. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.

  25. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.

  26. Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania maty karpiowej, podbieraka o rozmiarze min. 40”, a także środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.

  27. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

  28. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

  29. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

  30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

  31. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

  32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stanowisku bez opieki, zniszczenia dokonane przez zawodników i osoby trzecie, wypadki losowe zaistniałe w trakcie trwania zawodów.

  LOSOWANIE STANOWISK
  Losowanie stanowisk odbędzie się w następujący sposób:
  Będą dwa pojemniki do losowania, w jednym z nich będzie numer drużyny, a w drugim numery stanowisk. Najpierw zostanie wylosowana pierwsza drużyna (przez któregoś z zawodników), która będzie losować dla siebie numer stanowiska. Będzie tylko jedno losowanie stanowiska bez możliwości odrzucenia.
  Z drugiego pojemnika losujemy następną drużynę i tak kolejno aż do zakończenia losowania.

   

   

  iii
  Rozpoczynamy zapisy do III Edycji Mitingu Polskich Drużyn karpiowych ” Karpiarze Martynce”

  Zapisy na imprezę na ” Stawach Milickich – Łowisko Rudy” wyłącznie dla uczestników II Mitingu rozpoczną się 1 października i potrwają do 15 stycznia. Na liście uczestników która będzie aktualizowana na bieżąco pojawią się nazwiska członków zgłoszonych Teamów z uwzględnieniem czy dana ekipa dokonała wpłaty , co będzie również aktualizowane Online.
  Po tym terminie z listy zostają usunięte wszystkie ekipy które nie dokonały wpłaty.

  Po terminie 15 stycznia do wiadomości publicznej zostanie podana ew. ilość miejsc wolnych z 60 jakie przygotujemy na Miting.

  LISTA UCZESTNIKÓW

  Prosimy mieć na uwadze iż majowy termin zawodów jest stosunkowo bliskim terminem więc prosimy o jak najwcześniejsze wpłaty.

  kolko
  Zgłoszenia nadsyłamy na adres emailowy karpiarzemartynie@wp.pl w tytule wpisując

  ZGŁOSZENIE 2015 – ” NAZWISKO KAPITANA”

  W treści wpisujemy Imiona i Nazwiska zawodników ew. nazwę Teamu, wraz z numerem kontaktowym do kapitana oraz OBOWIĄZKOWO rozmiary koszulek wszystkich z ekipy.
  Na ten sam adres wysyłamy potwierdzenia wpłat.

  ZMIANA NUMERU KONTA W STOSUNKU DO POPRZEDNICH EDYCJI !!!!!!

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu – PZW Gobio w Namysłowie
  Numer Konta – 33 2030 0045 1110 0000 0344 5630
  Tytułem : Startowe – KARPIARZE – MARTYNCE – „nazwisko Kapitana”

  Z uwagi na rozłożenie części organizacyjnych środków na 2 imprezy , oraz w trosce o jak największa możliwość wsparcia konta Martynki, kwotę wpisowego ustalamy na poziomie 500zł za 2 osoby + 100zł za każdą osobę dodatkową.
  Ilość team runnerów mogących uczestniczyć w łowieniu określamy na 2 osoby – ilość osób towarzyszących nieograniczona z uwzględnieniem płatności 100zł na osobę ( koszulka + inne gadżety imprezy wraz z posiłkiem na imprezie integracyjnej)

  Poniżej prezentujemy logosy które będą razem sygnowały medialną kampanię towarzyszącą temu przedsięwzięciu by docelowo stać się osobnymi logotypami każdej z imprez.

  Wszelkie aktualizacje dotyczące imprezy będzie można śledzić na współpracujących portalach internetowych oraz w grupie „Karpiarze Martynce” na facebooku

  Karpiarze Martynce – Facebook

  Jak wcześniej wspominaliśmy areną III Mitingu będą dwa łowiska

  Łowisko Rudy wchodzące w skład Stawów Milickich 7-10 Maj 2015r oraz Finał z kwalifikacją do PCM 2015 CARP SHOP LAKES – 13-16 sierpień 2015 roku

  lowiskomapka

  Sierpniowa impreza i jej skład zostanie wyłoniony podczas majowych zawodów gdzie pierwsze 15 drużyn rozegra finał imprezy na Łowisku Carp Shop Lakes z nagrodą w postaci awansu do finału PCM 2015 będzie bezpłatny, a nad jak najlepszą organizacją tej imprezy będzie czuwała ekipa CARP SHOP TEAM’u 

  Jak wcześniej , podczas zakończenia imprezy obiecaliśmy szykujemy w przyszłym roku wspaniałą rywalizację sportową i to będzie naszym głównym celem.

  Z tego miejsca zapraszamy do współpracy wszystkie firmy które zaufały nam w tym jak i poprzednim roku a uczestnikom tegorocznej edycji Gwarantujemy uczestnictwo w majowej imprezie.

  10806285_1564063740479395_3670233055566964675_n

  Czas do 1 Października jak również kilka następnych tygodni poświęcamy w pełni na konsultacje z uczestnikami tegorocznej imprezy , skupiając się na zagadnieniu , w jaki sposób zmieścić wszystkie ekipy na łowisku, co będzie możliwe wyłącznie w przypadku współpracy z nami oraz zrozumienia trudnych decyzji które musimy podjąć.

  Kilkunastu uczestników II edycji skupionych w największych teamach wejdzie w szeregi wsparcia 4 sektorów w 4 ekipy sędziowskie które zostaną na ten cel wyposażone w zestawy do ważenia firmy TRAPER oraz ubrane przez firmę EXPRESS YOURSELF

  bluzy

  Cała impreza w pierwszej odsłonie 2015 roku będzie zarejestrowana na obszernym materiale Video a cały projekt będzie finansowany przez sponsorów a na czele video produkcji w roli głównego konsultanta stanie Dominik Śrubas

  10702033_1559382544280848_5788956103931743481_n

  Nie mozne też nie wspomnieć iż spośród wszystkich uczestników na zasadach z ubiegłego roku zostanie rozlosowany namiot „ Rod Hutchinson – Cabrio 1 Man Bivvy & Groundsheet” sponsorowany przez firmę DUXON , wyłącznego dystrybutora na Polskę firmy ROD HUTCHINSON

  STRONKA

  HARMONOGRAM ZAWODÓW:

  HARMONOGRAM ZAWODÓW:

  06.05.2015 r. – IMPREZA INTEGRACYJNA wraz z rejestracją przybyłych uczestników Mitingu.
  od 13.00 do 16.00 rejestracja zawodników po 16 początek imprezy integracyjnej.

  07.05.2015 r. – Dzień Pierwszy Imprezy

  8.00 – Śniadanie
  Od 9.00 – Rejestracja reszty uczestników – inne sprawy organizacyjne
  10.00 – Oficjalne Otwarcie i Losowanie Stanowisk
  11.00 – Rozjazd na stanowiska.
  13.00 – Wyjazd samochodami ze stanowisk.
  15.00 – rozpoczęcie zawodów,

  07-10.05 do 9.00 czas trwania zawodów

  10.05 Godzina 9.00 koniec łowienia,
  10:30 – WJAZD SAMOCHODAMI NA STANOWISKA
  12.30 zakończenie zawodów, wręczenie pucharów, nagród i podziękowań, zdjęcie grupowe.

   

   

  REGULAMIN

  1. Organizatorem zawodów jest Koło PZW NAMYSŁÓW oraz portal internetowy CARPPASSION

  1a. Miejscem rozgrywania imprezy jest Łowisko „RUDY” wchodzące w kompleks łowisk Stawy Milickie S.A

  2.Organizator ma prawo do zmiany regulaminu przed i w czasie trwania zawodów z przyczyn od nas nie zależnych [fatalna pogoda] co zostanie skonsultowane z wcześniej wylosowanymi 6 uczestnikami imprezy.

  3. Zawody odbywają się na żywej rybie.

  4. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy karpie i amury powyżej i włącznie dolnego wymiaru ochronnego.

  5. Zawody rozgrywane są w formule ” waga łączna wszystkich ryb sklasyfikowanych” tj od 3kg”

  6. W razie takiej samej wagi łącznej ryb decyduje największa ryba danej drużyny

  7. Tylko uczestnicy zawodów mogą przebywać na stanowisku.

  8. Wędziska rozstawiamy max 5 m od tabliczki z nr stanowiska, a wszelkie nieporozumienia zgłaszamy natychmiast sędziom. Sędziowie są upoważnieni do rozstrzygania spraw spornych.

  9. Do połowu , zanęcania i wszelkich czynności związanych z łowieniem upoważnieni są zawodnicy oraz max 2 team runnerów wpisanych w kartę uczestnictwa

  10.Holowanie ryby tylko w obrębie swojego stanowiska.

  11. Rybę należy tak holować aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów w innym razie może zostać nie zaliczona.

  12. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiedni zespół, może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi.

  13. W czasie trwania zawodów zawodnicy mogą wchodzić do wody do wysokości ud pod warunkiem nałożenia kapoku! (Kapoka nie zapewnia organizator).

  14. Do czasu zgłoszenia, ryba musi być przechowywana w worku karpiowym.

  15. 1 ryba – 1 worek, wyhaczanie odbywa się na macie karpiowej.
  obowiązek posiadania co najmniej 4 worków karpiowych

  16. Tylko organizatorzy mają prawo do przeszukania sprzętu i samochodów zawodników (w ich obecności) w razie podejrzenia o złamanie regulaminu. Jeśli drużyna dopuści się oszustwa zostanie natychmiast wykluczona z zawodów, bez zwrotu poniesionych kosztów!!!

  17. Dozwolone jest łowienie tylko metodą gruntową. Każda drużyna również te z pomocnikiem łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej szczytówki i metody spławikowej,

  18. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów (bojek) do oznaczenia łowiska.

  19. Nęcenie dozwolone jest za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety oraz działek pneumatycznych.

  20. Z uwagi na prawdopodobieństwo obstawy całego łowiska , w celu uniknięcia kolizji z innymi uczestnikami organizatorzy z dniem 07.10.2014 podejmują decyzję o zakazie pływania modelami zdalnie sterowanymi.

  21. Zakaz używania wszelkich przynęt zwierzęcych

  22. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po sygnale – koniec zawodów.

  23. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

  24. W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem przez uczestników nie dotyczy organizatorów.

  25. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska nie ma konieczności wyciągania zestawów z wody, o ile na stanowisku pozostaje asystent.

  26. Zakaz rozpalania ognisk.

  27. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.

  28. Po zakończeniu łowienia należy posprzątać swoje stanowisko.

  29. Zakaz spożywania alkoholu.

  30. Każda drużyna przy rejestracji podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów.

  ASYSTENT (100zł): – kwota ta została podwyższona ze względu na to, iż asystent staje się pełnoprawnym uczestnikiem i w pełni korzysta z wszystkich gadżetów związanych z imprezą, integracją oraz z jego puli część środków trafia na cel szczegółowy Imprezy.

  1. Każda drużyna może mieć 2 asystentów

  2. Każdy asystent jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z zawodnikami.

  3. Asystent może pomagać zawodnikom w dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków, rozbijaniu stanowiska oraz wszystkich czynnościach związanych bezpośrednio z łowieniem stając się pełnoprawnym trzecim lub czwartym zawodnikiem Teamu.

  LOSOWANIE STANOWISK:

  Losowanie o zasadzie jednego Losu wiążącego co do miejsca , możliwa jest zamiana miejscówek między uczestnikami.

  WAŻENIE RYB: Będzie odbywało się 3 razy na dobę o godzinie 18, 7 rano oraz 14.
  W przypadku braku worka można będzie poprosić o ważenie indywidualnie. Kontakt do sędziów sektorowych zostanie podany w dniu zawodów.

  WYNIKI RYWALIZACJI :

  Organizatorzy zapewniają codzienną aktualizację wyników cząstkowych w okolicach godziny 12 dnia następnego po zliczeniu wszystkich wyników z poprzedniej doby.

  Zapraszamy do zgłaszania sugestii co do szczegółów organizacyjnych.

  Organizatorzy